Công trình tham khảo lắp đặt Máy rửa bát gia đình

Sau đây SINEHOME đưa lên 1 số hình ảnh lắp đặt thực tế máy rửa bát SINE tại nhà của các khách hàng : 

Lắp đặt máy rửa bát SINE 8 bộ nhà anh Lượng chung cư Xuân Mai
Lắp đặt máy rửa bát 12 bộ nhà chú Nhưỡng Thái Bình
Lắp đặt máy rửa bát 8 bộ SINE nhà A Tuấn Xa La
Lắp đặt máy rửa bát 12 bộ nhà a Quang CC Kpark Văn phú
Lắp đặt máy rửa bát SINE 8 bộ nhà a Hiệp
máy rửa bát Sine 12 bộ
lắp đặt máy rửa bát Sine 12 bộ nhà a Đạt
Lắp đặt máy rửa bát SINE 12 bộ nhà Chị Trang The Price
Lắp đặt máy rửa bát SINE 12 bộ nhà a Trưởng Thanh trì
Lắp đặt máy rửa bát SINE 12 bộ nhà a Cao khu thanh trì
Máy rửa bát Sine 12 bộ
Lắp đặt máy rửa bát Sine 12 bộ tại nhà Anh Phong Hoàng Mai
máy rửa bát Sine 12 bộ
Lắp đặt máy rửa bát Sine 12 bộ tại nhà Anh Phong Hoàng Mai

Còn rất nhiều công trình tham khảo mà khách hàng thân yêu đã và đang sử dụng sản phẩm máy rửa bát SINE , chúng tôi sẽ cập nhập hình ảnh thực tế để khách hàng yên tâm sử dụng.