Video bên trong máy rửa bát hoạt động như thế nào ? Mời các bạn xem video dưới đây để hiểu rõ nguyên lý hoạt động, các cánh tay phun bên trong máy rửa bát hoạt động nhé :

VIDEO GIỚI THIỆU MÁY RỬA BÁT 13 BỘ : 

VIDEO GIỚI THIỆU MÁY RỬA BÁT 8 BỘ :