Dùng máy rửa bát một thời gian mà đáy bát ăn cơm, đựng canh bị sờn vàng, nguyên nhân do đâu?

Nếu chị em dùng máy rửa bát cũng đang gặp tình trạng này thì đây chính là nguyên nhân.